کربلای یک...

وبلاگ اختصاصی محمد حسین رشیدی (طائف)
کربلای یک...
طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات
نویسندگان
پیوندها

من تو را یک کلام می خواهم...

پنجشنبه, ۲۰ فروردين ۱۳۹۴، ۰۷:۲۰ ق.ظ

سایه ای مستدام می خواهم

برکــتی نا تمــــام می خواهم

مسـتمندم طعام می خواهم

"زخمی ام التیام می خواهم

التیام از امـــــام می خواهم"

 

ما هـمه فانـــی و هوالــباقی

او بود اصـــل و جمـله الصاقی

ذکــر جــان دادنـم زمشــتاقی

"الســــلام علیــک یا ســاقی

من علیک السلام می خواهم"

 

مبتلایم به وصـل و هجران کن

دردمـــــندم نمــا و درمـان کن

آتشم زن سپس گلستان کن

"مستی ام را بیا دوچندان کن

جام می پشت جام می خواهم"

 

گـر شهنـــشاه ذوالفنــــون دارم

گـر ولایــــش به دل فـــزون دارم

پـس چــرا غالــباً ســـکون دارم

"گاهــگاهـی کـمی جنـون دارم

من جنـونی مدام مـی خواهم"

 

مـن نگـویم نظــر به دور و برت...

چون کرم کـرده ای به خاک درت

ای فــــدای لطــافـــت نظــــرت

"تا بگــردم کمی به دور سرت

طوف بیت الحرام می خواهم"

 

گــرچه مـن روســــیاه درگاهـم

گـرچه بر کــــرده هایم آگاهـــم

کــم ز درگاه تو نمـــی خواهم

"لحظه ی مرگ چشم در راهم

از تو حسن ختام می خواهم"

 

 در نجف دل قــتیـل یار از عشق

در نجف سر انیس دار از عشق

"در نجف سینه بی قرار از عشق

گـفت لا یمـکن الفــرار از عشق"

من تو را "یک کـلام" می خواهم

"طائف"


1


پ ن: محصول مشترک سید و ما... هرچند این کجا و آن کجا.